खेमराज गुरुङको ‘भन्छन् बुढापाका लेेेे ‘ (भिडियाे)

खेमराज गुरुङको भन्छन् बुढापाका ले (भिडियाे)

तपाईको प्रतिक्रिया