धर्म भनेको मूर्ति पूजा गर्ने पाठ पुजा गर्ने मात्र होइन : Dr. Badri Bishal Pokhrel

धर्म भनेको मूर्ति पूजा गर्ने पाठ पुजा गर्ने मात्र होइन : Dr. Badri Bishal Pokhrel

तपाईको प्रतिक्रिया