मनाेज गजुरेलले इटहरीलाई लाेप्पाहरी भनेपछी…

मनाेज गजुरेलले इटहरीलाई लाेप्पाहरी भनेपछी…

तपाईको प्रतिक्रिया