तक्मे बुढा र प्रचण्डलार्इ भाङ खुवाउने काे हुन् यी ?

तक्मे बुढा र प्रचण्डलार्इ भाङ खुवाउने काे हुन् यी ?

तपाईको प्रतिक्रिया