मानिसमा भन्दा बढी संबेदना चराहरुसंग हुन्छ: धनकुटे कान्छा

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…