मत्यू अघि नै किन लगियो पृथ्वीनारायण शाहलाई घाटमा

मत्यू अघि नै किन लगियो पृथ्वीनारायण शाहलाई घाटमा

तपाईको प्रतिक्रिया