मृत्यु संस्कार जोगाउने हो भने परिमार्जन गर्न आवश्यक छ : डा. बद्रीविशाल पोखरेल

मृत्यु संस्कार जोगाउने हो भने परिमार्जन गर्न आवश्यक छ : डा. बद्रीविशाल पोखरेल

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित