पसिनाको मूल्य गन्दै वृद्ध भरिया

तपाईको प्रतिक्रिया