दिवगत भएका आफन्तको चिरशान्तिको कामना गर्दै ( ९ तस्विर)

बालाचतुदर्थीका अवसरमा आफ्ना दिवगत भएका आफन्तको चिरशान्तिको कामना गर्दै पशुपतिमा

तपाईको प्रतिक्रिया