आजको राशिफल : वि.सं. २०७७ पौष २९ गते बुधवार (जनवरी १३ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७७ पौष २९ गते बुधवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी १३ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२१ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२७ बजे, पोखरा, कास्की, नेपा...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २८ गते मङ्गलबार (जनवरी १२ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग : वि.सं. २०७७ पौष २८ गते मङ्गलवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी १२ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२१ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२६ बजे, पोखरा, कास्की, न...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २७ गते सोमवार (जनवरी ११ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७७ पौष २७ गते सोमवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ११ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२० बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२६ बजे, पोखरा, कास्की, नेपा...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २६ गते आइतवार (जनवरी १० तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग : वि.सं. २०७७ पौष २६ गते आइतवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी १० तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१९ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२५ बजे, पोखरा, कास्की, नेप...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २५गते शनिवार (जनवरी ०९ तारिख) || संकटा माताले सबैको कल्याण गरुन

आजको पञ्चाङ्ग : वि.सं. २०७७ पौष २५ गते शनिवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ०९ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१८ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२४ बजे, पोखरा, कास्की, नेप...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २४ गते शुक्रवार (जनवरी ०८ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७७ पौष २४ गते शुक्रवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ०८ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१८ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५८ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२३ बजे, पोखरा, कास्की, ने...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २३ गते बिहीवार (जनवरी ०७ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग : वि.सं. २०७७ पौष २३ गते बिहीवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ०७ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१७ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२३ बजे, पोखरा, कास्की, ने...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २२ गते बुधवार (जनवरी ०६ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग : वि.सं. २०७७ पौष २२ गते बुधवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ०६ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१६ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२२ बजे, पोखरा, कास्की, नेप...

आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २१ गते मङ्गलबार (जनवरी ०५ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग, वि.सं. २०७७ पौष २१ गते मङ्गलवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ०५ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१६ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२१ बजे, पोखरा, कास्की, ने...

आजको राशिफल / वि.सं. २०७७ पौष २० गते सोमवार (जनवरी ०४ तारिख) || यहाँकाे दीन शुभ रहाेस्

आजको पञ्चाङ्ग : वि.सं. २०७७ पौष २० गते सोमवार तदनुसार ई. सं. २०२१ जनवरी ०४ तारिख, प्रमादी नामक संवत्सर, शाके :– १९४२, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, ने.सं. :– ११४१, (थिल्लागा), इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:४७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१५ बजे, काठमाण्डौं, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:५७ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:२० बजे, पोखरा, कास्की, नेप...