‘नेपाली सेनाको काम छैन, खारेज गरिदिए हुन्छ’

Loading…

तपाईको प्रतिक्रिया