अल्पायुमै बितिजाने पाँच नेपाली गायकहरु

अल्पायुमै बितिजाने यी पाँच गायक | जसले चर्चित गीत गाए, लोकप्रिय भए तर छोटो आयुमै गए…

तपाईको प्रतिक्रिया